Täitmata ametikohad


Tallinna Mustamäe Gümnaasium ootab oma meeskonda:


EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJAT

INGLISE KEELE ÕPETAJAT

MATEMAATIKAÕPETAJAT

RAAMATUKOGUHOIDJAT

LOGOPEEDI


Sobival kandidaadil on olemas või omandamisel vastav kõrgharidus ja teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest, hea suhtlemisoskus, digipädevus ning talle meeldib:
Kool pakub:
Palume saata haridust tõendavad dokumendid ja CV aadressile kool@mg.edu.ee