Täitmata ametikohad

 


   
   
Tallinna Mustamäe Gümnaasium ootab oma meeskonda:

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJAT

EESTI KEEL TEISE KEELENA ÕPETAJAT

KLASSIÕPETAJAT

LOGOPEEDI


Sobival kandidaadil on olemas või omandamisel vastav kõrgharidus ja teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest, hea suhtlemisoskus, digipädevus ning talle meeldib:
  • toetada lapsi erinevate tegevustega ümbritseva elu mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel
  • olla tähelepanelik ja hooliv laste ning kolleegide suhtes
  • olla valmis meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks
  • areneda koos loominguliste inimestega

Kool pakub:
  • võimalust tunda ennast väärtusliku osana ühises kooliperes
  • tähendusrikast ja mitmekesist tööd
  • kaasaegset õpikeskkonda
  • arengu- ja koolitusvõimalusi
  • pikka suvepuhkust (56 päeva)
  • töötasu vastavalt Tallinna linnas kehtestatule

Palume saata haridust tõendavad dokumendid ja CV aadressile kool@mg.edu.ee