Avaleht

Maailmakoristuspäev 2022
Tallinn 2035 arengustrateegia kohaselt on 2022/23. õppeaasta pühendatud loodus-ja keskkonnahoiu teemale.

Meie kooli 1.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c ja 4.a klass võtsid osa Maailmakoristuspäevast. Üheskoos tehti puhtaks kooli ümbrus.

Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus, millest võtavad osa miljonid inimesed enam kui 180 riigist. Kõik inspireeritud ühest eesmärgist: muuta oma kodu puhtamaks.
Pildid on tellimiseks üleval aadressil https://pildipood.ee
Kood on aastakoolklass ehk 22mg1a, 22mg2b jne, 9cv on koos 22mg9cv
ja gümnaasium on 22mgg1k, 22mgg2kr jne.

Esimene tellimisperiood on kuni 30. septembrini, peale seda tuuakse ümbrikud tellimuse kinnitusega kooli.

September - liikuvuse kuu
Kuu fookuses on liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee). Rattaga lasteaeda ja kooli! Õuesõppe korraldamine lasteaias, koolis, Tallinna linna parkides, rohealadel.
  • EU Mobility Week 
  • 16. - 22.09 Liikuvuse nädal 
  • 22.09 Autovaba päev 
  • 22.09 Maailma ninasarvikute päev 
  • 22.09 Rahvusvaheline merepäev
Lugemistund
8. septembril korraldasid meie kooli õpilased koos oma õpetajatega lugemispeod. Lugemistundide raames loeti väga eriilmelisi teoseid. Näiteks luges 1.a klassile klassijuhataja õpilastele ette Hilli Ranna raamatut "1.a klass ja tarkusepäev". 3.c klassi õpilased valisid ise raamatu, mida lugeda. 4.a klassil toimus lugemistund eesti keele tunni ajal, kus õpetaja luges ette õpetliku loo "Parim kool" raamatust "Õpetajat otsimas". 5. d klass alustas õpetaja juhendamisel tuntud rootsi lastekirjaniku Astrid Lindgreni teostega. 

Suuremad õpilased said peost osa nii kirjanduse kui ka näiteks ajaloo tundides, kus loeti ajaloolisi teoseid, kodust kaasa võetud ilukirjandust, kuulati õpetaja ettelugemist ja loeti rühmades sõpradele.

Loodame, et lugemishuvi süvenes ja nii mõnigi leiab sagedamini tee raamaturiiuli juurde!
1. klassi aktusel tehtud fotod on tellimiseks üleval https://www.pildipood.ee kood 010922. Esimene tellimisperiood on kuni 15.09.
Tulevikukooli programm
TMG on liitunud Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programmiga, mille eesmärk on luua kooli ja ülikooli koostöös innovatiivseid teaduslikult tõestatud lahendusi õppimise toetamiseks.

25.-26. augustil osales meie kooli seitsmeliikmeline Tulevikukooli töörühm arendusseminaril Pajusis. Üheskoos seati kooli selle õppeaasta üheks õppeaasta eesmärgiks välja töötada õpilase arengut toetav tagasisidestamise süsteem.

Täname TLÜ-poolseid konsultante Krista Keedust ja Maarja Urbi, kes toetavad kooli meeskonda muudatuse elluviimisel. 

Olid töised ja inspireerivad päevad!
Gümnaasiumi lõpuaktuse pildid on vaatamiseks ja tellimiseks saadaval: https://pildipood.ee/album/mg220622

MG põhikooli lõpuaktuse pildid on vaatamiseks ja tellimiseks saadaval: https://pildipood.ee/album/mg210622

TMG projektipäev "Tunne oma kodulinna"
Kevadine projektipäev, mis toimus 30. mail, oli pühendatud Mustamäe 60. aastapäevale. 

Algklasside õpilaste päev oli mitmekesine – iga klass leidis endale meelepärase tegevuse. 1.a, 1.b, 1.c, 4.b, 4.c ja 4. d klassid veetsid huvitava ning teadmisterohke päeva. Projektipäeva olid ühendatud nii teadmised raamatukogust ja selle võimalustest, lisaks räägiti meie kodukohtast Mustamäest ja saadi hulgaliselt teadmisi Tallinna linnast. Lõpetuseks veel hulk mõistatusi, viktoriine, täpsusviskamisi ja muidugi põnev orientrumine. 2.a ja 3.b klassid mängisid Männi pargis  ning pidasid väikest piknikku. 2.b, 2.c ja 4.b klassid külastasid Happy Fly Batuudikeskust. Koos jalutati sihtpunkti, kus kogu keskus oli nende päralt. Paar tundi möödus mängides, ronides ja hüpates kiiresti. 3.c klass käis ekskursioonil vanalinnas, kus osaleti haridusprogrammis "Munast muuseum", mille käigus tutvuti keskaegse Suurgildi hoonega ja seejärel külastati Raeapteeki. Lastele näidati Eesti Ajaloomuuseumi vanimat ja muuseumi algusega seotud kollektsiooni. 4.a klass käis projektipäeval Sütiste metsas matkamas. Lapsed said liivamägedel üles ja alla joosta ning päev lõpetati piknikuga.  3.a ja 4.v klassid avastasid projektipäeval raba maailma. Pääsküla rabaga tutvumiseks valiti erinevad programmid.  Uuriti, mis taimed rabas kasvavad ja kes seal elavad. Saadi teada, kuidas arvutada mändide vanust, millised taimed on mürgised, kuulata linnulaulu ja veel palju muud. Vaatetorni juures tehti vahepeatus, kus toimus piknik ning viktoriin matkal nähtu ja kuuldu peale. 

Põhikooliõpilased said projektipäeval ülesande analüüsida oma kodukoha ökoloogilist seisundit. Selleks tuli joonistada koduümbruse kaart, kuhu märgiti olulised objektid, näiteks kodumaja, lähimad maanteed, raudteed, tehased, veekogud, haljastus, prügikastid jms. Seejärel kirjeldati lühidalt oma koduümbruse ökoloogilist seisundit: milline mõju on haljastusel, transpordil, kuidas toimub prügimajandus, milline roll on lähedal asuvate tööstusettevõtetel. Lõpuks pidid õpilased arutlema teema üle, mida nad teeksid teisiti ja andma paar soovitust, mida nad muudaksid, et oma kodukoha ökoloogilist seisundit parandada. Ülesannet võisid õpilased lahendada nii üksi, paaris kui ka suurema rühmaga ühiselt.

Gümnaasiumiastme õpilaste ülesanded olid pühendatud just Mustamäe linnaosa 60. juubeli auks - toimus orienteerumine mööda linnaosa tähtsamaid paiku. Igas punktis ootas ees lõbus ülesanne: Männi pargis lauldi laval “Mustamäe valssi”, parkmetsa treppidel tehti liikumisharjutusi, TalTechi staadioni juures mõõdeti puude ümbermõõtu ja arvutati nende kõrgust, lisaks tuli kokku viia õige pilt ja aastaarv, millal ehitati olulisemad Mustamäe hooned. Kooli juures olevates punktides pidi näitama oma teadmisi kooli ajaloo kohta. Õpilased jäädvustasid oma tegemisi ja sellest sai kokku panna lustaka galerii. Kogu orienteerumismäng oli inspireeritud Liikuma Kutsuva Kooli ideedest.

Projektipäeval tunti rõõmu liikumisest, uutest teadmistest ja ühiselt koosveedetud ajast. Ilm oli päikseline ja kõigil päeva lõpus tuju hea.
3.a klass osales üle-eestilises loodusprojektis "Tere, Kevad! 2022"
Märtsikuus algas üle-eestiline projekt "Tere, Kevad!", mis kestis maikuu lõpuni. Projektis osales kokku 267 rühma. Meie koolist osales selles projektis 3. a klass koos klassijuhataja Tiina Rum´iga.

Projektis vaadeldi kevademärke, joonistati kevadkuulutajaid, kirjutati haikusid ja luuletusi. Õpilased jäädvustasid kevadet ka pildistamise kaudu. Fotode hulgast valiti iga nädal publiku lemmik ja ühe nädala lemmikuks osutus õpilase Mia Sindi foto "Imelik puu".

Projekti kõige põnevam osa oli viktoriin, kus alguses otsiti küsimusi ja parimatest küsimustest koostati kevadviktoriin. Viktoriin kestis terve kuu, kus iga nädal sai otsida teatud küsimustele vastuseid. Viktoriinis osales 102 rühma. 

3. a klass saavutas viktoriinis 1. koha. Palju õnne!
3. klasside projekti "Tiiger" lõpetamine loomaaias
3.a ja 3.b klass külastasid projekti "Tiiger" lõpetamise puhul loomaaeda. Tiigrit küll loomaaias ei nähtud, kuid teisi loomi ja linde uudistasid lapsed hoolega.

Väikese pikniku ajal sai kuulatud kirjanik Kairi Looki, kes lastekaitsepäeva puhul oli tulnud oma raamatuid tutvustama.
Euroweek
Euroweek on üleeuroopaline noorteprojekt-festival, mis toimub igal aastal
septembris. Tegemist on suure koolide võrgustikuga, kus on esindatud üks kool igast riigist. Euroweek sai alguse Belgiast aastal 1992. Eesti liitus projektiga aastal 2006, kui Euroopa Liit oli saanud hulgaliselt uusi liikmeid. Kõik need aastad on meie kooli poolt projekti vedanud Marju Kubre ja Vello Rus. Aastast 2019 on Vello asemel Ingrid Teigar. Igat kooli esindab 8 õpilasest ja 2 õpetajast koosnev delegatsioon.
Euroweekil puudub katusorganisatsioon ja festivali korraldamine toimub rotatsiooni korras. MG võõrustas rohkem kui 200 väliskülalist septembris 2013.
Festivali eesmärk on nädalaks tuua kokku gümnaasiumiõpilased ja õpetajad Euroopa riikidest, et koos midagi huvitavat ette võtta. Pakume igaüks oma riigi toitu, iga delegatsioon esitab laulu/tantsu/muusikapala, esitleme oma riiki, toimuvad arutelud ja töötoad, tutvutakse võõrustava riigi vaatamisväärsustega, peetakse pidu ja sõlmitakse sõprussuhteid.
Euroweek 2022 toimub 21.-28. septembril kahes riigis. Pool festivali leiab aset
Kalundborgis, Taanis ja teine pool Kalmaris, Rootsis. Meie kooli delegatsioon on juba tegemas ettevalmistusi ja täitmas korraldajate antud ülesandeid. Loodame väga, et kõik läheb plaanipäraselt ja saame sügisel jagada muljeid järjekordselt Euroweekilt!
“Loeme ennast Teletorni tippu”
1.c, 3.a, 4.a, 4.b, 4.d, 4.v ja 6.b klass osalesid lugemisprogrammis “Loeme ennast Teletorni tippu”. Lugemisprogrammis osales kokku 44 klassi 1005 õpilasega, kes lugesid 1 137 398 lehekülge.

4.b klassi õpilastel õnnestus klassiga kokku lugeda 51 597 lehekülge, ühe õpilase kohta 2063 lehekülge, millega nad jõudsid esikolmikusse. Õpilased käisid auhinna kättesaamisel ja Tallinna Teletorni külastusel. Päev lõppes toreda piknikuga looduses.

Palju õnne tublidele lugejatele!
Õuesõppenädal!
Meil on rõõm teatada, et meie koolis toimunud esimene Liikma Kutsuva Kooli õuesõppenädal on edukalt möödas.

Kokku viidi ainetundide raames õue 26 klassi õpilasi ja tehti üle 80 õuesõppetunni. Suuremates klassides määrati samblike abil õhu puhtust, filmiti luulekavasid, korrati teise maailmasõja ning ärkamisajaga seotud teemasid jne. Keskmises vanuseastmes tuletati meelde ühiskonnaõpetuses õpitut, juhatati vene keeles teed, arvutati võimsust, korrati muusikaõpetuse mõisteid, käänati sõnu, arvutati puulehtede aritmeetilist keskmist. Kõige rohkem õuetunde toimus algklasside õpilastele – õpetajad viisid õpilasi õue joonistama, taimi vaatlema, kujundeid leidma ja arvutama, koomikseid koostama, tehti etteütlust, korrati häälikuühendeid jne.

Suurem osa tunde viidi läbi kooliümbruses, kuid õpilased jõudsid ka „omadega rappa“, täpsemalt Pääsküla rappa.

Täname kõiki õpetajaid, kes tegid teistmoodi tunde. Veel suurem tänu neile, kes plaanivad õuesõpet rakendada ka edaspidi. Loodame, et õuesõppenädalast saab traditsioon ja nii klasse kui ka tunde tuleb järjest juurde.
5.a klassi loodusõpetuse projektõpe soos 
Eelnevalt uuriti soo liike ning elustikku õpiku, videofilmide ja muu materjali abil. Koostati ristsõna ning raba elustikku tutvustava õpperaja skeem. Seejärel käidi Pääsküla rabas koha peal, sest nagu öeldakse, oma silm on kuningas. Uuriti turbakihi paksust, saadi teada kui vana on Pääsküla raba. Otsiti ka taimi (pohl, sinikas, huulhein, kanarbik, sookail, turbasammal), mille käigus kohati putukaid, linde ning inimtegevuse jälgi. Matka lõpus pidasime maha ka vahva pikniku!

Projekti lõpus koostab iga õpilane vabalt valitud soo teemalise referaadi!
Sammulugemise võistlus!
Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes osalesid koolivaheajal toimunud sammulugemise võistlusel. 

1.-3. klasside arvestuses saavutas I koha 3.a klass, 4.-6. klasside arvestuses 6.a klass, 7.-9. klasside hulgas oli kõige tublim 8.a klass ja gümnaasiumiastmes tegi kõige rohkem samme G2L klass. 

Õpetajatest oli kõige usinamad Ülle Sirel, Sirly Illak-Oluvere ja Jelena Fjodorova.

Loodame, et värskes õhus liikume jätkub ka edaspidi!
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi loov- ja uurimistööde konverents „Teadus ja looming kui õpilaste arengu ja koostöö toetajad“
11. mail 2022 toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis traditsiooniline loov- ja uurimistöödele pühendatud konverents, kus osalesid lisaks korraldaja koolile ka Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased. 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis on alati olnud tähtsal kohal praktiliste tööde tegemine ja õpilasuurimuste koostamine. 90ndate aastate lõpus toimusid ühised kevadised praktikalaagrid Otepääl, Pakri poolsaarel jm koos Otepää Keskkooli ja Tartu 5. Keskkooli õpilastega. Praktiliste tööde käigus tekkis mõte vormistada tulemused uurimistöödena, millest kasvas välja 13 aastat kestnud koostöö Tallinna koolidega. Koos Tallinna Õpetajate Majaga hakati korraldama keskkonnakeemiaalaseid uurimistööde konkursse, mille üks peamisi eestvedajaid oli kooli keemiaõpetaja Malle Solnson. Igal aastal lõppes konkurss konverentsiga, kus õpilased oma töid ette kandsid. 

Aastatel 2012-2017 osalesid Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilased Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammis Nordplus. Programmi käigus toimus 6 konverentsi, millest võtsid osa Blackberg`s Upper Secondary School Stockholmist, Katedralskolan Upper Secondary School Turust ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium. Konverentsidel esitlesid õpilased oma uurimistöid ettekannete ja posteresitlustega.

Uurimuslik õpe on jätkunud koolis tänaseni. 2019. aastal toimus uurimistööde konverents koos Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilastega. Koostöö jätkus sel õppeaastal ja 11. mail esitlesid oma loovtöid ja uurimistöid kolme kooli õpilased. Sisukaid ettekandeid premeeris kingitustega Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsus.

11. mail tutvustasid oma loovtöid: 

Carl Gustav Moritz (Tallinna Saksa Gümnaasium) - Kirjutuslaua renoveerimine, juhendaja Veiko Vahur;

Andrus Lepikult (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Eesti territooriumi asukoha muutumine läbi geoloogiliste ajastute, juhendaja Heli Stroom; 

Laura Torein ja Grete Liitma (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - Õpilaste lugemus 6. ja 8. klassides, juhendaja Liia Rahman; 

Hedy Rückenberg ja Bianka Küün (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Kooli makett, juhendaja Maia Masing; 

Tristan Ruut (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - Origami lamp, juhendaja Jaana Käba; 

Ingrid Kristin Paist (Tallinna Saksa Gümnaasium) - Tuletantsu koreograafia ja video loomine, juhendaja Ilmi Laur-Paist; 

Maileen Volberg (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Popurrii saksofoniga, muusikavideo, juhendaja Sirly Illak-Oluvere;

Kreete Köster ja Marcus Vana (Tallinna  Tehnikagümnaasium) – Kokaraamat, juhendaja Marcus Lauri; 

Karel Mattias Peebo (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - animatsioon, juhendaja Maia Masing.

Uurimistööde ettekanded:

Anna Eliisa Raudsepp (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Seksuaalvähemuste kujutamine 19., 20., 21. sajandi romaanides teoste"Dorian Gray portree", "Öömets" ja "Kutsu mind oma nimega" näitel”, juhendaja Kaire Pihelgas;

Karl-Mihkel Ott (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - „Libdas teegi disainimine ja implementatsioon“, juhendaja Urve Kivila; 

Saara Mia Sarapuu (Tallinna Saksa Gümnaasium) - ,,Pesukaru potensiaalne levik ja mõju Eestis”, juhendaja Mae Sutrop;

Hugo Rait Mei (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilaste teadlikkus ja arvamusEesti päevapoliitikast”, juhendaja Kati Küngas; 

Roos Marii Soosalu (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste teadlikkus veredoonorlusest ja selle populaarsusest vastanute seas“, juhendaja Maarja Rips.

Frederik Saal (Tallinna Saksa Gümnaasium) - „Katse elada Marcus Aureliuse stoitsistliku maailmavaate alusel”, juhendaja Ulla Herkel.

Täname kõiki esinejaid, nende juhendajaid. Suur tänu konverentsi korraldajatele. Eriline tänu toetuse eest Mustamäe Linnaosa Valitsusele!
2022-10-06 08:55 Külalistunnid G1K ja G1L klassidele "õpime õppima" ainekursuse raames. Tallinna Karjäärikeskuse infospetsialist Krista Niit. Teemad: Ülekantavad oskused ja kompetentsid töömaailmas. Muutuv tööturg ja tulevikutrendid.
2022-10-06 8A klass Tallinna Botaanikaaias
Õppepäev
2022-10-04 13:30 Karjäärinõustamine 9b klassile. Grupinõustamise viib läbi Tallinna Karjäärikeskuse karjäärinõustaja Janne Kants.
2022-10-04 Ülemaailmne loomade päev. Ülemaailmne naeratamise päev.
2022-10-04 08:00 3.A kl.õueprogrammil ,,Elu mullas"
2022-10-03 13:00 9.a kl.õppekäik - kino Sõprus film "Kalev"
Tõsielust inspireeritud spordidraama Kalevi korvpallimeeskonna teekonnast laguneva Nõukogude Liidu viimaste meistrivõistluste võitjatiitlile 1991.aastal.
2022-10-03 12:30 9v klass õppekäigul Tallinna Karjäärikeskuses.
2022-10-03 09:00 5d klass töötoas "3dmodelleerimine ja 3d printimine"
See on kaheosaline töötuba neile, kes soovivad endas arendada ruumilist mõtlemist ning kellele meeldib joonestamine. Töötoas õpitakse koostama lihtsamaid kolmemõõtmelisi mudeleid, kasutades programme SketchUp ja Blender. Nimetatud programmide abil saavad osalejad teada, kuidas kolmemõõtmelist maailma kirjeldada ning kuidas oma mõtetele selge kuju ning proportsioon anda. Arvutis kujundatud kolmemõõtmeline mudel valmistatakse printimiseks ette UltimakerCura programmi abil. Lisaks tutvuvad osalejad töötoa jooksul erinevate 3D printerite kasutusvõimaluste ja tööpõhimõtetega. Valminud kolmemõõtmelised kujundid saavad kõik osalejad välja printida TalTech Tehnoloogiakooli 3D printerite laboris.
2022-09-30 12:00 2A klass kuulab kooli aulas kontserdi Märten Männiste (tekst, laul, kitarr)
Märten Männiste pajatab oma lauljateest, mis sai alguse enne kunagist „Laulukarusselli“ saate võitu, kulges väga palju aastaid koos oma pereansambliga musitseerides, samuti "Eesti otsib superstaari" 2021 finaalis osaledes ja on teda tänaseks viinud juba päris suurtele lavadele, samuti räägib ta oma huvitavatest teatri- ja filmirollidest. Märten annab ka noortele kasulikke näpunäiteid, kuidas tulla toime lavanärviga, kuidas laval väärikas välja näha ja publikule head muljet jätta.
2022-09-30 08:00 9. klasside õppekäik Tallinna Karjäärikeskusesse. 8.30-10.00 - 9c klass (tagasi koolis kell 11) 11.00-12.30 - 9b klass (lahkub koolist kell 10) 13.00-14.30 - 9a klass (lahkub koolist kell 12)
2022-09-29 18:00 G1L klassi lastevanemate koosolek ruumis 323
2022-09-29 17:30 6.b klassi lastevanemate koosolek ruumis 224
2022-09-28 11:50 2A klass õppekäigul Männi raamatukogus. Ilusa ilma korral Männi pargis.
Kohtumine kirjaniku Anti Saarega ning tema loominguga tutvumine.
2022-09-26 18:00 G2KRK ja G2L klassi lastevanemate koosolek ruumis 204
2022-09-26 18:00 Eelkooli lastevanemate koosolek aulas.