Õppetöö

| Õppeaasta eesmärk

2021/22. ÕPPEAASTA PEAEESMÄRGID

Tegevus Tulemus
Õpilaste individuaalsete võimete arvestamine ja arendamine muutunud õpikäsituse ja eriolukorra tingimustes
  • Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi tugisüsteemide töökorralduse rakendumine
  • Üleminek Stuudiumile õpilaste arengu süsteemseks jälgimiseks ja toetamiseks
  • Ülekooliliste lõimingupõhiste teemapäevade korraldamine
Kaasaegse õpilassõbraliku õpikeskkonna arendamine
  • Õpilassõbralik õueala
  • Korras ventilatsioon
  • Klassiruumide siseilme vastab nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetele
Kooli kultuur
  • Õppetoolide süsteemi rakendumine
  • Õpetajate temaatiliste töörühmade rakendumine
  • Korrastatud ainekavad