Koolipere

| Klassid

Õpilaste arvud klassiti

I kooliaste
1A — 22
1B — 21
1C — 22
2A — 26
2B — 23
2C — 23
2K — 1
3A — 23
3B — 29
3C — 21
II kooliaste
4A — 18
4B — 25
4C — 19
4D — 23
4V — 2
5A — 25
5B — 20
5C — 23
5D — 17
5V — 5
6A — 24
6B — 26
6C — 24
III kooliaste
7A — 21
7B — 23
7C — 20
7V — 7
8A — 25
8B — 24
8C — 16
8V — 5
9A — 24
9B — 25
9C — 24
9V — 5
Gümnaasium
G1K — 34
G1KRK — 28
G1L — 27
G2K — 22
G2KR — 20
G2L — 15
G3K — 23
G3KRL — 27