Õppetöö

| Õppenõukogu

2022-08-30

Kinnitatud päevakord:
 1. 2021/2022. õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused
 2. 2022 koolilõpetanute edasisest tegevusest
 3. 2021/2022. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest
 4. Arengukava täitmisest
 5. 2022/2023. õa eesmärgid ja ülesanded; üldtööplaani kinnitamine
 6. Hoolekogu liikmete valimine

2022-06-20

Kinnitatud päevakord:
 1. 1–8. klassi õpilaste täiendava õppetöö sooritamine
 2. G1 ja G2 klassi õpilaste täiendava õppetöö sooritamine
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2022-06-09

Kinnitatud päevakord:
 1. 1.-8. klassi õppeaasta lõpetamine
 2. 9. klasside õpilaste täiendav õppetöö
 3. 10.-11. klasside õpitulemused ja täiendav õppetöö
 4. Gümnaasiumi lõpuklasside õpitulemuste hetkeseis ja täiendav õppetöö
 5. Otsused

2022-01-25

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. Kooli õppekava muudatuste kinnitamine

2021-08-30

Kinnitatud päevakord:
 1. 2020/2021. õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused
 2. 2021 koolilõpetanute edasisest tegevusest
 3. 2020/2021. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest
 4. Arengukava täitmisest
 5. 2021/2022. õa eesmärgid ja ülesanded; üldtööplaani kinnitamine
 6. Hoolekogu liikmete valimine

2021-06-18

Kinnitatud päevakord:
 1. 1.-8.klassi õpilaste täiendava õppetöö sooritamine
 2. G1 ja G2 klassi õpilaste täiendava õppetöö sooritamine
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2021-06-15

Kinnitatud päevakord:
 1. Põhikooli lõpetamine

2021-06-10

Kinnitatud päevakord:
 1. 1.-8. klassi õppeaasta lõpetamine
 2. 9. klasside õpilaste täiendav õppetöö
 3. 10.-11. klasside õpitulemused ja täiendav õppetöö
 4. Gümnaasiumi lõpuklasside õpitulemuste hetkeseis ja täiendav õppetöö

2021-04-27

Kinnitatud päevakord:
 1. 12. klassidele koolieksamite korraldamine

2021-01-12

Kinnitatud päevakord
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. Kooli õppekava ja kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine
 3. Õpetaja ja klassijuhataja ametijuhendi kinnitamine

2020-08-28

Kinnitatud päevakord
 1. 2019/2020. õa lõpetamine , õppeedukuse tulemused - H.Arismaa
 2. 2019/2020. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest - K.Damberg
 3. Õpetajate koolitusest ja arengukava täitmisest - M.Masing
 4. 2020/2021. õa eesmärgid ja ülesanded.
 5. Üldtööplaani kinnitamine - K.Damberg
 6. Hoolekogu liikmete valimine

2020-06-19

Kinnitatud päevakord
 1. 1. - 8. klassi õpilaste täiendava õppetöö sooritamine
 2. G1. ja G2. klassi õpilaste täiendava õppetöö sooritamine
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2020-06-15

Kinnitatud päevakord
 1. Põhikooli lõpetamine

2020-06-08

Kinnitatud päevakord
 1. 1.- 8 klassi lõpetamine ja täiendav õppetöö
 2. 9. klasside õpilaste täiendav õppetöö
 3. G1 ja G2. klasside õpilaste õppeaasta lõpetamine ja täiendav õppetöö
 4. G3 õpilaste täiendav õppetöö

2020-05-21

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. Õppenõukogu otsus gümnaasiumi lõpetamisel koolieksami sooritamise kohta

2019-08-29

Päevakord
 1. 2018/2019. õa lõpetamine , õppeedukuse tulemused - H.Arismaa
 2. 2019. koolilõpetanute edasisest tegevusest - klassijuhatajad I.Teigar, J.Fjodorova, H.Stroom
 3. 2018/2019. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest - K.Damberg
 4. Õpetajate koolitusest ja arengukava täitmisest - M.Masing
 5. 2019/2020. õa eesmärgid ja ülesanded. Üldtööplaani kinnitamine - K.Damberg
 6. Hoolekogu liikmete valimine

2019-06-20

Kinnitatud päevakord
 1. Täiendava õppetöö sooritamine 1.-8.klassis
 2. Õppetöö tulemused klassides 10-11
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2019-06-18

Kinnitatud päevakord
 1. Põhikooli lõpetamine klassijuhatajate aruannete põhjal

2019-06-10

Kinnitatud päevakord
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. 1.–8. klassi õpilaste õppeaasta lõpetamine
 3. 9. klassi õpilaste valmisolek eksamiteks ja täiendav õppetöö
 4. 10.–11. klasside õpitulemused ja täiendav õppetöö
 5. Gümnaasiumi lõpuklasside õpitulemuste hetkeseis ja täiendav õppetöö

2018-08-30

Päevakord
 1. 2017/2018. õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused - H. Arismaa
 2. 2018. koolilõpetanute edasisest tegevusest - klassijuhatajad M. Kubre, H. Arismaa, H. Stroom
 3. 2017/2018. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest - K. Damberg
 4. Õpetajate koolitusest ja arengukava täitmisest - M. Masing
 5. 2018/2019. õa eesmärgid ja ülesanded. Üldtööplaani kinnitamine - K. Damberg
 6. Hoolekogu liikmete valimine

2018-06-20

Päevakord
 1. Täiendava õppetöö sooritamine 1.-8.klassis
 2. Õppetöö tulemused klassides 10-11
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2018-06-18

Päevakord
 1. Põhikooli lõpetamine klassijuhatajate aruannete põhjal
 2. Korduseksamid gümnaasiumis

2018-06-11

Päevakord
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. 1.–8. klassi õpilaste õppeaasta lõpetamine
 3. 9. klassi õpilaste valmisolek eksamiteks ja täiendav õppetöö
 4. 10.–11. klasside õpitulemused ja täiendav õppetöö
 5. Gümnaasiumi lõpuklasside õpitulemuste hetkeseis ja täiendav õppetöö
 6. Jooksvad küsimused
 7. Otsused

2017-08-30

Kinnitatud päevakord:
 1. 2016/2017. õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused - H. Arismaa
 2. 2017. koolilõpetanute edasisest tegevusest - klassijuhatajad M. Kubre, H. Arismaa, H. Stroom
 3. 2016/2017. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest - K. Damberg
 4. Õpetajate koolitusest ja arengukava täitmisest - M. Masing
 5. 2017/2018. õa eesmärgid ja ülesanded. Üldtööplaani kinnitamine - K. Damberg
 6. Hoolekogu liikmete valimine - K. Damberg

2017-06-20

Kinnitatud päevakord:
 1. Täiendava õppetöö sooritamine 1.-8.klassis
 2. Õppetöö tulemused klassides 10-11
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2017-06-16

Kinnitatud päevakord:
 1. G1L klassi õpilase õppenõukogule pöördumise arutelu
 2. Põhikooli lõpetamine klassijuhatajate aruannete põhjal
 3. Korduseksamid gümnaasiumis

2017-06-05

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. 1.–8. klassi õpilaste õppeaasta lõpetamine
 3. 9. klassi õpilaste valmisolek eksamiteks ja täiendav õppetöö
 4. 10.–11. klasside õpitulemused ja täiendav õppetöö
 5. Gümnaasiumi lõpuklasside õpitulemuste hetkeseis ja täiendav õppetöö
 6. Jooksvad küsimused
 7. Otsused

2016-08-30

Kinnitatud päevakord:
 1. 2015/2016. õa lõpetamine , õppeedukuse tulemused - H. Arismaa
 2. 2016. koolilõpetanute edasisest tegevusest - klassijuhatajad I. Teigar, M. Raidma
 3. 2015/2016. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest - K. Damberg
 4. Õpetajate koolitusest ja arengukava täitmisest - M. Masing
 5. 2016/2017. õa eesmärgid ja ülesanded. Üldtööplaani kinnitamine - K. Damberg
 6. Hoolekogu liikmete valimine - K. Damberg

2016-06-20

Kinnitatud päevakord:
 1. Täiendava õppetöö sooritamine 1.-8.klassis
 2. Õppetöö tulemused klassides 10-11
 3. Gümnaasiumi lõpetamine
 4. Ettepanek üle minna 5 vaheajaga kooliaastale

2016-06-02

Kinnitatud päevakord:
 1. 1.-8. klassi õpilaste õppeaasta lõpetamine
 2. 9. klassi õpilaste valmisolek eksamiteks ja täiendav õppetöö
 3. 10.-11. klasside õpitulemused ja täiendav õppetöö
 4. Gümnaasiumi lõpuklasside õpitulemuste hetkeseis ja täiendav õppetöö
 5. Jooksvad küsimused
 6. Otsused

2015-10-20

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppenõukogu sekretäri ja seketäri asetäitja valimine

2015-08-31

Kinnitatud päevakord:
 1. 2014/2015. õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused - H.Arismaa
 2. 2015. koolilõpetanute edasisest tegevusest – klassijuhatajad K. Rohtla, V. Rus
 3. 2014/2015. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest – K.Damberg
 4. Õpetajate koolitusest ja arengukava täitmisest – M.Masing
 5. 2015/2016. õa eesmärgid ja ülesanded. Üldtööplaani kinnitamine – K.Damberg
 6. Koolikorralduslikud küsimused. – K. Damberg, H. Stroom
 7. Töökeskkonnavoliniku valimine. – K. Damberg

2015-06-18

Kinnitatud päevakord:
 1. Täiendava õppetöö sooritamine 1.-8.klassis.
 2. Õppetöö tulemused klassides 10-11.
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2015-06-15

Kinnitatud päevakord:
 1. Põhikooli lõpetamine klassijuhatajate aruannete põhjal
 2. Korduseksamid Gümnaasiumis

2015-06-02

Kinnitatud päevakord:
 1. 1.-8. klassi õpilaste õppeaasta lõpetamine
 2. 9. klassi õpilaste valmisolek eksamiteks ja täiendav õppetöö
 3. 10.-11. klasside õpitulemused ja täiendav õppetöö
 4. Gümnaasiumi lõpuklasside õpitulemuste hetkesseis ja täiendav õppetöö
 5. Otsused

2014-10-29

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine

2014-08-29

Kinnitatud päevakord:
 1. 2013/2014. õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused - õppealajuhataja
 2. 2014. koolilõpetanute edasisest tegevusest - klassijuhatajad
 3. 2013/2014. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest - direktor
 4. Õpetajate täiendkoolitusest - arendusjuht
 5. Arengukava täitmisest - arendusjuht
 6. 2014/2015. õa eesmärgid ja ülesanded - direktor
 7. 2014/2015. õa üldtööplaani kinnitamine - arendusjuht, direktor
 8. Koolikorralduslikud küsimused - direktor

2014-08-29

Kinnitatud päevakord:
 1. 2014/2015. õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused - õppealajuhataja
 2. 2015. koolilõpetanute edasisest tegevusest - klassijuhatajad
 3. 2014/2015. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest - direktor
 4. Õpetajate koolitusest ja arengukava täitmisest - arendusjuht
 5. 2015/2016. õa eesmärgid ja ülesanded. Üldtööplaani kinnitamine - direktor
 6. Koolikorralduslikud küsimused - direktor
 7. Töökeskkonnavoliniku valimine - direktor

2014-06-19

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppetöö tulemused klassides 1-8. Täiendava õppetöö sooritamine
 2. Õppetöö tulemused klassides 10-11. Täiendava õppetöö sooritamine
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2014-06-18

Kinnitatud päevakord:
 1. Täiendava õppetöö sooritamine 1.-8.klassis
 2. Õppetöö tulemused klassides 10-11
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2014-06-16

Kinnitatud päevakord:
 1. Põhikooli lõpetamine klassijuhatajate aruannete põhjal.
 2. Lapsevanema 10.06.2014 pöördumise “Õppenõukogule oma poja asjus” arutelu.

2014-06-04

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppetöö tulemused klassijuhatajate aruannete põhjal

2013-10-31

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. MG hoolekogu liikmete valimine õppenõukogu liikmete seast.

2013-08-30

Kinnitatud päevakord:
 1. 2012/2013. õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused
 2. 2012/2013. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest
 3. 2013/2014. õa eesmärgid ja ülesanded
 4. Üldtööplaani ja aastate 2014-2016 arengukava kinnitamine

2013-06-21

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppetöö tulemused klassides 1-8. Pikendatud õppeaasta sooritamine
 2. Õppetöö tulemused klassides 10-11. Pikendatud õppeaasta sooritamine
 3. Gümnaasiumi lõpetamine

2013-06-18

Kinnitatud päevakord:
 1. Põhikooli lõpetamine klassijuhatajate aruannete põhjal.
 2. Korduseksamid gümnaasiumis

2013-06-03

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppetöö tulemused klassijuhatajate aruannete põhjal

2013-01-10

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. Hanna Usatinovale gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmisest

2012-08-31

 1. 2011/2012 õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused
 2. 2012. koolilõpetanute edasisest tegevusest
 3. 2011/2012 õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest
 4. 2012/2013 õa eesmärgid ja ülesanded
 5. Kooli õppekava täiendamine
 6. 2012/13 õa üldtööplaani kinnitamine

2012-06-19

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppetöö tulemused klassijuhatajate aruannete põhjal.

2012-06-15

Kinnitatud päevakord:
 1. Põhikooli lõpetamine klassijuhatajate aruannete põhjal.

2012-06-04

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppetöö tulemused klassijuhatajate aruannete põhjal.

2012-01-26

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asetäitja valimine
 2. Õppekava ainevaldkondade kirjeldamine ja üldosa koostamine

2011-08-30

Kinnitatud päevakord:
 1. 2010/2011 õa lõpetamine, õppeedukuse tulemused
 2. 2010/2011 õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest
 3. 2011/2012 õa eesmärgid ja ülesanded.

2011-06-20

Kinnitatud päevakord:
 1. Õppetöö tulemused klassijuhatajate aruannete põhjal.

2011-06-17

Kinnitatud päevakord:
 1. Põhikooli lõpetamine klassijuhatajate aruannete põhjal.

2011-06-02

Kinnitatud päevakord:
 1. Õpetajate tunnustamine tehtud töö eest.
 2. Õppetöö tulemused klassijuhatajate aruannete põhjal.

2010-10-27

Kinnitatud päevakord:
 1. Õpetajate kandidaatide nimetamine kooli hoolekogusse

2010-09-23

Kinnitatud päevakord:
 1. Arvamuse avaldamine kooli arengukava 2011 - 2013 vastuvõtmise kohta

2010-08-30

Kinnitatud päevakord:
 1. MG uute töötajate tutvustamine
 2. 2009/10. õppeaasta kokkuvõte
 3. Arengukava 2006-2010 täitmine, arengu põhisuunad ja valdkonnad arengukavas 2010 - 2013
 4. 2010/11. õppeaasta peaeesmärgid

2010-06-21

Kinnitatud päevakord:
 1. Gümnaasiumi lõpetamine.

2010-06-18

Kinnitatud päevakord:
 1. Põhikooli lõpetamine.

2010-06-03

Kinnitatud päevakord:
 1. Õpetajate tunnustamine tehtud töö eest.
 2. Õppetöö tulemused klassijuhatajate aruannete põhjal.

2010-02-18

Päevakord:
 1. Kooli sisehindamise süsteemi hindamine. Kooli kompleksne enesehindamine. Haridusministeeriumile esitatava sisehindamise aruande analüüs
 2. Kooli komplekteerimine 2010. aastal
 3. 10. klasside õpiprogrammi rakendamise tulemused
 4. Uuringu "Kooliuusik 2010" tulemuste analüüs

2009-11-19

Päevakord:
 1. Organisatsiooni- ja koolikultuuri parendusülesanded (otsused arendusseminaril tehtud ettepanekute realiseerimiseks).
 2. Õpetaja eneseanalüüs 2009/10. õppeaastal.
 3. Tutvumine Haridusministeeriumi uute juhendmaterjalidega.
 4. Aktuaalsed probleemid ja küsimused.

2009-08-28

Päevakord:
 1. Uute õpetajate tutvustamine.
 2. Õppenõukogu protokollijate valimine.
 3. 2008/2009. õa lõpetamine, õppetöö tulemused.
 4. 2009. aasta koolilõpetanute edasisest tegevusest.
 5. 2008/2009. õa eesmärkide ja ülesannete täitmisest.
 6. Arengukava täitmise analüüs.
 7. 2009/2010 õa eesmärgid ja ülesanded.
 8. Informatsioon, organisatoorsed küsimused.