Teated

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi Karjäärinädal 2022 „Õpime oma ala meistritelt“
7.-11. veebruaril toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi iga-aastane karjäärinädal, mille tunnuslauseks oli sel aastal „Õpime oma ala meistritelt“. Eesmärgiks oli arendada enesemääratlus-, õpi- ja ettevõtlikkuspädevust, et õpilane oskaks mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi, organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks, hobideks, ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet. Karjäärinädala programm oli planeeritud nii, et igale klassile ja õpilasele leiduks põnevat avastamist ning tegevust.

Suurimateks ülekoolilisteks ettevõtmisteks kujunesid „Tagasi kooli“ tund 1.-12. klassidele, kus lapsevanemad, vilistlased ja külalised rääkimas oma tööst, erialast ja haridusteest või oma töövaldkonnaga seotud huvitavatest teemadest, ja 10. klassidele mõeldud karjääriprojekt „Elav Raamat“. Meie külalisteks on Suzanne Meliste, Rando Luik, Lauri Kubre, Kai Ines Nelson, Meelis Paldre, Heli Tammemägi, Rasmus Peeker, Johanna Maria Jahimaa, Pille-Riin Pihelgas, Marju Kubre. 

Sel aastal korraldati esmakordselt gümnaasiumiklassidele õpetajate külalistunnid, kus oma kooli õpetajad rääkisid õpilastele oma karjäärilugu. Noorte ette astusid oma põnevate lugudega Ingrid Teigar ja Maia Masing; Marju Kubre ja Viktoria Hytti; Kaire Pihelgas ja Katrin Rinne; Vello Rus ja Sirly Illak-Oluvere; Raili Vahermägi ja Marika Randma. Õpilaste seas rõõmuga vastu võetud tundidest plaanitakse luua uus traditsioon.

Sama toredaks osutusid õpilaselt õpilasele tunnid, kus vanema kooliastme õpilased käisid tunde andmas noorematele. Näiteks rääkisid 12. klassi õpilased Sigrid Anton ja Roosmari Pihlak 8. ja 9. klassidele teemal „Minu vahetusaasta välismaal“. 11. klassi õpilane Chrislin Normatova, SEB koolisaadiku programmis osaleja, viis läbi tunni „Säästev eluviis“. Lisaks käisid 12. klasside õpilased rääkimas teemal „Õppimine Tallinna Mustamäe gümnaasiumis abituriendi pilgu läbi“. Õpilastel käisid külas ka vilistlased, kes jagasid oma kogemusi ülikoolis õppimisest ja tutvustasid valitud eriaalasid. 

Mitmedele klassidele oli karjäärinädal valitud teematunde Tallinna Karjäärikeskuselt: 7. klassidele Tallinna Karjäärikeskuse infospetsialisti Krista Niidu töötuba „ Suveks tööle - mida on noortel vaja teada tööseadusandlusest ja tööohutusest“; 8. klassidele „Rahatarkus - mida on noortel vaja teada palkadest ja maksudest“; 9. klassidele „Ettevalmistus gümnaasiumikatsete vestluseks“; 10. klassidele Tallinna Karjäärikeskuse infospetsialistide Krista Niidu ja Terje Kruubi töötoad „Töömaailma trendid, hariduse mõju karjäärivalikutele“ ja „Efektiivne õppimine - õpimotivatsioon ja erinevad õpistiilid“; 11. klassidele Tallinna Karjäärikeskuse infospetsialisti Argo Bachfeldti töötuba „ Rahatarkuse ja investeerimise alused algajatele“.

1.klassidele ja 5b klassile toidutehnoloog Mare Pihli töötoad teemal „Kuidas koostada toidumenüüd?“.

Lisaks käisid meil külas oma töid ja tegemisi tutvustamas mitmete erialade inimesi. Näiteks 6. klassidele esines allveearheoloogi Priit Lätt, 9. ja 12. klassidele viis kohtunik Ruth Prigoda läbi tunni teemal „Eesti kohtusüsteem“, 11. klasside majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursuse õpilastele jagas näpnäiteid ettevõtja Kenneth Kutan. Algklasside õpilased said osaleda Niguliste Muuseumi toredas  muuseumitunnis  „Linnud ja  loomad kunstiteostel", mille käigus tutvustati ka, milliste elukutsete esindajad muuseumis töötavad.  

Aineõpetajad sidusid teemaga tunde – oli hea näha, kui loominguliselt viidi läbi ainetunde.

Oleme tänulikud kõikidele külalistele ja esinejatele ning loodame kohtuda peagi!