Teated

Rahvusvaheline õuesõppepäev ja nutipäev koolis
14. aprillil oli rahvusvaheline õuesõppepäev. Koolis toimus sel päeval ka nutipäev.

Õpetaja Tiina Rum otsustas oma klassidega sel puhul õues õppida. Nii toimusidki 3.a ja 4.a klassil õuesõppetunnid.

3.a klassi matemaatika teema oli kirjalik liitmine ja lahutamine, arvude järgud ja nende võrdlemine. Kirjutati üles autode numbreid ja lahendati nende arvudega erinevaid ülesandeid.

Eesti keele tunnis aga oli teemaks koostada kevadluuletus. Enne seda tuli märgata kevade märke ja siis üheskoos luuletus kirjutada. Luuletused kanti ka pidulikult ette.

4. a klassi eesti keeles oli teemaks "Vanasõnad ja kõnekäänud". Tööd tehti rühmades. Vaheülesanneteks olid erinevad liikumisülesanded: kükid, hüpped, ümber puu jooksud jne.

Ilm pidas vastu ja õpilased juba ootavad järgmist õuesõppetundi.