Dokumendid

| Avalik teave

| Riigihanked

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Hetkel Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis riigihankeid ei ole.

Uued hanked avaldatakse kooli veebilehel või Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.