Dokumendid

| Avalik teave

| Riiklik järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.


Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis viidi läbi riiklik järelvalve jaanuaris 2015.a.
Järelvalve õiend ja MV korraldus 462-k 04.03.2015 Korraldus-1.ddoc 


Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis viidi läbi riiklik järelvalve märtsis 2010.a.
Riikliku järelvalve õiend märts 2010 lk.1-10
Riikliku järelvalve õiend märts 2010 lk.11-17