Dokumendid

| Kodukord ja juhendid

| Uurimistööde juhend

Alates 1. septembrist 2010 on uurimistöö sooritamine gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis sooritavad uurimistöö 11. klassi õpilased.


Uurimistöö on:

Uurimistöö üldeesmärkideks on uurida probleemi, koguda materjali ning analüüsida seda vastava kontseptuaalse või teoreetilise raamistiku valguses, edastades oma teadustulemusi selgete ning põhjendatud järelduste vormis.


Uurimistöö koostamisega seotud tähtajad 2022/2023. õa


Andmebaaside valik ja Boole'i loogikaoperaatorite kasutamine uurimistöö koostamisel

Õpilaste uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend
Uurimistöö hindamise mudel retsensendile


Praktiliste tööde juhend
Praktilise töö hindamine

Õpilasfirma kui praktilise töö hindamise juhend

Tiitellehe näidis

Kaitstud uurimistööde teemad