Vastuvõtt Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 10. klassidesse
Kõikidele katsetel osalenutele on saadetud e-postiga teade 10. klassi sisseastumiskatsete tulemuste kohta. Kui keegi ei ole kirja kätte saanud, kontrollige oma rämpsposti kausta. Kui seal ka ei ole, siis palume sellest teatada harlet.arismaa@mg.edu.ee
Ootame kõikidelt tagasisidet Mustamäe Gümnaasiumis õppima asumise kohta hiljemalt reedeks, 27. maiks.

5.a klassi loodusõpetuse projektõpe soos 
Eelnevalt uuriti soo liike ning elustikku õpiku, videofilmide ja muu materjali abil. Koostati ristsõna ning raba elustikku tutvustava õpperaja skeem. Seejärel käidi Pääsküla rabas koha peal, sest nagu öeldakse, oma silm on kuningas. Uuriti turbakihi paksust, saadi teada kui vana on Pääsküla raba. Otsiti ka taimi (pohl, sinikas, huulhein, kanarbik, sookail, turbasammal), mille käigus kohati putukaid, linde ning inimtegevuse jälgi. Matka lõpus pidasime maha ka vahva pikniku!

Projekti lõpus koostab iga õpilane vabalt valitud soo teemalise referaadi!

Sammulugemise võistlus!
Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes osalesid koolivaheajal toimunud sammulugemise võistlusel. 

1.-3. klasside arvestuses saavutas I koha 3.a klass, 4.-6. klasside arvestuses 6.a klass, 7.-9. klasside hulgas oli kõige tublim 8.a klass ja gümnaasiumiastmes tegi kõige rohkem samme G2L klass. 

Õpetajatest oli kõige usinamad Ülle Sirel, Sirly Illak-Oluvere ja Jelena Fjodorova.

Loodame, et värskes õhus liikume jätkub ka edaspidi!

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi loov- ja uurimistööde konverents „Teadus ja looming kui õpilaste arengu ja koostöö toetajad“
11. mail 2022 toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis traditsiooniline loov- ja uurimistöödele pühendatud konverents, kus osalesid lisaks korraldaja koolile ka Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased. 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis on alati olnud tähtsal kohal praktiliste tööde tegemine ja õpilasuurimuste koostamine. 90ndate aastate lõpus toimusid ühised kevadised praktikalaagrid Otepääl, Pakri poolsaarel jm koos Otepää Keskkooli ja Tartu 5. Keskkooli õpilastega. Praktiliste tööde käigus tekkis mõte vormistada tulemused uurimistöödena, millest kasvas välja 13 aastat kestnud koostöö Tallinna koolidega. Koos Tallinna Õpetajate Majaga hakati korraldama keskkonnakeemiaalaseid uurimistööde konkursse, mille üks peamisi eestvedajaid oli kooli keemiaõpetaja Malle Solnson. Igal aastal lõppes konkurss konverentsiga, kus õpilased oma töid ette kandsid. 

Aastatel 2012-2017 osalesid Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilased Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammis Nordplus. Programmi käigus toimus 6 konverentsi, millest võtsid osa Blackberg`s Upper Secondary School Stockholmist, Katedralskolan Upper Secondary School Turust ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium. Konverentsidel esitlesid õpilased oma uurimistöid ettekannete ja posteresitlustega.

Uurimuslik õpe on jätkunud koolis tänaseni. 2019. aastal toimus uurimistööde konverents koos Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilastega. Koostöö jätkus sel õppeaastal ja 11. mail esitlesid oma loovtöid ja uurimistöid kolme kooli õpilased. Sisukaid ettekandeid premeeris kingitustega Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsus.

11. mail tutvustasid oma loovtöid: 

Carl Gustav Moritz (Tallinna Saksa Gümnaasium) - Kirjutuslaua renoveerimine, juhendaja Veiko Vahur;

Andrus Lepikult (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Eesti territooriumi asukoha muutumine läbi geoloogiliste ajastute, juhendaja Heli Stroom; 

Laura Torein ja Grete Liitma (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - Õpilaste lugemus 6. ja 8. klassides, juhendaja Liia Rahman; 

Hedy Rückenberg ja Bianka Küün (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Kooli makett, juhendaja Maia Masing; 

Tristan Ruut (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - Origami lamp, juhendaja Jaana Käba; 

Ingrid Kristin Paist (Tallinna Saksa Gümnaasium) - Tuletantsu koreograafia ja video loomine, juhendaja Ilmi Laur-Paist; 

Maileen Volberg (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Popurrii saksofoniga, muusikavideo, juhendaja Sirly Illak-Oluvere;

Kreete Köster ja Marcus Vana (Tallinna  Tehnikagümnaasium) – Kokaraamat, juhendaja Marcus Lauri; 

Karel Mattias Peebo (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - animatsioon, juhendaja Maia Masing.

Uurimistööde ettekanded:

Anna Eliisa Raudsepp (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Seksuaalvähemuste kujutamine 19., 20., 21. sajandi romaanides teoste"Dorian Gray portree", "Öömets" ja "Kutsu mind oma nimega" näitel”, juhendaja Kaire Pihelgas;

Karl-Mihkel Ott (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - „Libdas teegi disainimine ja implementatsioon“, juhendaja Urve Kivila; 

Saara Mia Sarapuu (Tallinna Saksa Gümnaasium) - ,,Pesukaru potensiaalne levik ja mõju Eestis”, juhendaja Mae Sutrop;

Hugo Rait Mei (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilaste teadlikkus ja arvamusEesti päevapoliitikast”, juhendaja Kati Küngas; 

Roos Marii Soosalu (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste teadlikkus veredoonorlusest ja selle populaarsusest vastanute seas“, juhendaja Maarja Rips.

Frederik Saal (Tallinna Saksa Gümnaasium) - „Katse elada Marcus Aureliuse stoitsistliku maailmavaate alusel”, juhendaja Ulla Herkel.

Täname kõiki esinejaid, nende juhendajaid. Suur tänu konverentsi korraldajatele. Eriline tänu toetuse eest Mustamäe Linnaosa Valitsusele!

PISA 2022! 
PISA ehk Programme for International Student Assessment uurib noorte teadmisi kolmes valdkonnas: funktsionaalne lugemine, matemaatika, loodusteadused. Uuring toimub iga kolme aasta järel. Regulaarne rahvusvaheline uuring annab meile võimaluse jälgida haridusalaseid trende Eestis nii kohapeal kui ka teiste riikidega võrreldes.

Sel aastal andsid oma panuse meie kooli 52 õpilast 8.-9. klassidest. Uuring viidi läbi 9. ja 10. mail.

Mustamäe koolide jalgpallivõistlus
11.- ja 12. mail osalesid meie kooli 5. klasside poisid Henry (5.c), Ron Sebastian (5.a), Kristofer (5.a), Markus (5.a), Jaan Oskar (5.a), Edward (5.d), Richard (5.d), Karl-Erik (5.d) Tallinna Mustamäe linnaosa koolide jalgpallivõistlustel. Kokkuvõttes saavutati tubli 4. koht.

Aitäh poistele südika võistlemise eest!

Koolipere talgupäev
Täna, enne vaheajale minekut, toimus koolipere talgupäev. 

Päev läbi paistis päike ja rõõm oli sellise ilmaga väljas toimetada. Talgud kestsid kogu koolipäeva ja iga tund oli keegi väljas toimetamas. 

Õues olid abiks ka meie kojamees Ahti ja tema naine, kes aitasid töid juhendada. Söökla poolt olid termosed morsiga. Kooli sise- ja välisilme kujundamise töörühma juht motiveeris talgulisi magusa talgumaiusega.

Kooliümbrus puhastati prügist, lehtedest ja okstest. Istutati lilli, paigaldati linnu pesakaste ja jalgrattahoidjaid. Korda sai kogu kooliümbrus.

Suur tänukiidu kõigile talgulistele, kes kaasa lõid ja abiks olid! 

Klassidest osalesid 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.d, 4.v , 6.b Joonas ning õpetajad Anne Ots, Ülle Sirel, Helena Keskpaik, Tiina Kiisel, Merle Koha, Maiu Tänna, Tiina Rum, Edda Köörna, Maive Malken, Sirje Marist ja Pille Pilliroog. 

Suur aitäh lastevanematele: 3.a klassi Eriku ja Hendriku isale pesakastide ülespaneku eest, 3.b klassi Trevori vanematele lillede eest ja 2.a Karli isale lillekastide eest!

Suur aitäh ka neile, kes õue ei jõudnud, kuid toetasid ja märkasid! 

Lugemisprogramm "Lugemisisu"
3.a, 4.a ja 4.v klass lõpetasid terve õppeaasta kestnud lugemisprojekti "Lugemisisu".

Nädalas korra sai keegi tutvustada oma lemmikraamatut. Igas kuus märgiti loetuid raamatud tabelisse, mis lugemisisu tekitasid. Kohtuti kirjanikega, tehti üheskoos ajakirja, külastati raamatukogu ning õpiti tundma erinevate illustraatorite käekirja. Prooviti teha ka oma klassi raamatut.

Raamatukokku viidi lugemispassid, kuhu iga õpilane pidi märkima erinevad raamatud, vastavalt ülesannetele. 

Pidulik lõpetamine toimus Männi raamatukogus, kus kõik õpilased said aplausi saatel kätte "Lugemisisu" diplomi eduka programmi läbimise eest. Õpetajad Tiina Rum ja Sirje Marist said tänukirja lastes hea lugemisisu tekitamise eest.

Kiidu kõigile osalejatele!

Kätepesutunnid
18. aprillil toimusid 1. klassidele kooliõe poolt läbiviidud kätepesutunnid. Lapsed said praktilise koolituse, kuidas õigesti käsi pesta. Ja kui hästi käsi pesti, sai kohe kontrollida spetsiaalse masina abil.

Koolitus suuhügieenist
20. aprillil toimusid 2. klasside õpilastele kooliõe poolt läbiviidud suuhügieeni tunnid. Lapsed said teada palju õpetlikku hammaste tervisest ja hammaste eest hoolitsemisest. Õpiti, kuidas kasutada hambaharja ja hambaniiti, kuidas tervislikult toituda ja kui vajalikud ikka hambad meile on. 

Tunnid olid väga huvitavad! Täname meie toredat kooliõde Anastassiat!

3.a klass ehitas Vivendi Koolituskeskuses lindudele pesakaste
3.a klass käis täna Vivendi Koolituskeskuses meisterdamas. Tund aega sai olla paberi ja tund puidu töötoas. 

Seda, mida tehti paberi töötoas, jääb üllatuseks.

Puidu töötoas ehitasid õpilased lindudele pesakaste. Alustati sellest, missugustele lindudele hakatakse kodu tegema ja millised need olema peaksid, et lindudel seal ka turvaline elada oleks.

Peale seda räägiti tööohutusest, vajalikest vahenditest ja siis läks töö käima. Igaüks sai täiesti ise kokku panna linnu pesakasti. Oli palju kopsimist ja mõnel ka kõveraid naelu, kuid lõpptulemus oli kõigil nii hea, et võttis iga lapse näo uhkusest särama.

Kooli tagasi tuldi jalgsi, sest ilm oli ilus, meel hea ja sai ka rohkelt samme koguda.

Osad lapsed viisid pesakastid oma koduaeda, kuid ülejäänud soovivad enda ehitatud linnu pesakastid talgupäeval meie kooli ümbrusesse üles panna. Siis on linnulaul kooliõuel alati olemas!

Rahvusvaheline õuesõppepäev ja nutipäev koolis
14. aprillil oli rahvusvaheline õuesõppepäev. Koolis toimus sel päeval ka nutipäev.

Õpetaja Tiina Rum otsustas oma klassidega sel puhul õues õppida. Nii toimusidki 3.a ja 4.a klassil õuesõppetunnid.

3.a klassi matemaatika teema oli kirjalik liitmine ja lahutamine, arvude järgud ja nende võrdlemine. Kirjutati üles autode numbreid ja lahendati nende arvudega erinevaid ülesandeid.

Eesti keele tunnis aga oli teemaks koostada kevadluuletus. Enne seda tuli märgata kevade märke ja siis üheskoos luuletus kirjutada. Luuletused kanti ka pidulikult ette.

4. a klassi eesti keeles oli teemaks "Vanasõnad ja kõnekäänud". Tööd tehti rühmades. Vaheülesanneteks olid erinevad liikumisülesanded: kükid, hüpped, ümber puu jooksud jne.

Ilm pidas vastu ja õpilased juba ootavad järgmist õuesõppetundi.

Rahvusraamatukogu haridusprogramm "Rännak raamatute maailma"
13.aprillil oli koolis külas Rahvusraamatukogu, kes tutvustas 2.a, 2.b, 2.c ja 3. a klassile teemat "Kus raamatud elavad?". 
Oli tore näha sisukat külalistundi, kus lastel silmad raamatuid nähes särama lõid. Alguses oli väike arutelude ring ja siis tehti rühmatööd. Võrreldi raamatukogusid, raamatuid, prooviti tähelepanu ja tutvustati erinevaid väljaandeid. Lapsed said märkida oma meeleolu tunni jooksul tujukaartidel ja tundus, et naerunägusid oli kohe hulganisti. Nii mõnigi õpilane ütles, et see oli üks vahvamaid raamatukogutunde.

3.b ja 5.a klassile tutvustati teemat "Kuidas taltsutada raamatut?"
Tunnis saadi teada, miks tähestiku tundmine on raamatukoguhoidjale vajalik oskus. Õpiti erinevat laadi raamatukogukraami ära tundma ja sorteerima. Tuletati meelde muinasjututegelasi, lahendati ristsõnu ja leiti, millist eesti lasteraamatut on tõlgitud kõige enamatesse keeltesse. Mõisteti raamatukogude olulisust.

Lasteekraani ja Palmse mõisa viktoriin
Lasteekraan ja Palmse mõis korraldasid viktoriini, milles uuriti, kui palju teavad lapsed Lasteekraani ja Palmse mõisa kohta. Auhinnaks oli kaks kingikotti, milles mõlemas Palmse mõisa perepääse, Lasteekraani lauatennisereketid ja popsik ning üks raamat valikust "Kuuvalgus" või "Kuidas ehitada mootorratast". Ühe kingikottidest võitis meie kooli 4C klassi õpilane Madleanell Tiirmaa.

Palju õnne!

Kiidame ja tunnustame
3.a klassi õpilase D.V. töö sai autasustatud ERM-i joonistuskonkursil "Kõige vanem asi minu kodus, mis võiks olla muuseumis". 

Palju õnne!

Mustamäe sünnipäev
3.a klass valmistas Mustamäe sünnipäeva puhul geomeetrilistest kujunditest sünnipäevakaardi.

Palju õnne!

KüberNööpnõel
1.c, 3.a ja 4.c klass osalesid KüberNööpnõela võistlusel.
KüberNööpnõel on 1.-6. klassile toimuv koolisisene digitaalse ohutuse ja küberkaitse teemasid tutvustav võistlus.  Ülesanded on loonud digitaalse ohutuse eksperdid ja küberkaitse talendid, et panustada meie kõige nooremate ehk "KüberNööpnõelte" huvisse IT-teemade ja ohutuse vastu. 

2022-05-27 11:30 G2L Õppepäeval Tervishoiumuuseumis "Avalik lahkamine"
Õppekäik
2022-05-27 10:00 Ringmajanduse õppepäeval Mektorys osaleb rühm G2KR klassi õpilasi.
Õppepäeval toimuvad ringmajanduse teemalised esitlused ja töötoad.
2022-05-27 08:00 4b matk Aegviidu looduses.
Õpime tundma ravimtaimi ja nende kasutamist.
2022-05-26 11:00 G2KR Õppepäeval Tervishoiumuuseumis "Avalik lahkamine"
Õppepäev
2022-05-25 13:00 2.A klassi linnulaulutund kooli ümbruses.
2022-05-25 10:00 1B,2B,2C,3A,3B,4B,väikeklass Eesti Noorsooteatris etendusel "Eveline ja Mina".
Fantaasialavastus mõtiskleb humoorikalt ja mänguliselt sõpruse, vastutuse ja julguse üle. Samas juhib lavastus tähelepanu asjaolule, et maailma loomisega kaasneb ka vastutus. Mõtetel ja sõnadel on suur jõud, mistõttu tuleb oma soovide suhtes olla väga tähelepanelik. Lavastuses kohtub väike Eveline enda peas sündinud olendite ja iseendaga ootamatutes olukordades, õppides nii tundma ümbritsevat uue nurga alt.
2022-05-25 3.c klass Nõmme loodusmajas
2022-05-24 10:00 1.a klass Loodusmuuseumi muuseumitunnis "Metsloomade aasta".
Loomade aastaring. Uurime, milline on erinevate loomade (nt karu, siili, põdra, jänese või mõne muu enda valitud looma) aasta: kus nad erinevatel aastaaegadel elavad, mida teevad ja söövad. Muuseumitund kestab 45 minutit.
2022-05-23 11:00 8A klass Tallinna Tervishoiumuuseumis õppepäeval. Teemaks "Bakterid - haldjad või diktaatorid?
Õppepäev
2022-05-23 08:30 1 c klass RMK Nõva külastukeskuses "Metsarahva tegevused"
Matkarajal tutvume elusolendite elukeskonnaga, õpime märkama ja leidma olulisi elusolendite tegevusest tingitud asju.Loodusesse säästlikult suhtuma ja käituma.
2022-05-23 4C osaleb RMK Nõva külastuskeskuse õppeprogrammis "Mis on kõige parem tee?"
Programm tutvustab nõmmemännikus kasvavaid ravimtaimi ja nende kasutamist. Õpitakse, millised on mürgised taimed ja millised mitte.
2022-05-20 11:00 6AC inglise keele tasemetöö
2022-05-20 09:30 4B klass Tallinna Teletornis lugemisprogrammi “Loeme ennast Teletorni tippu” võitjate autasustamisel.
4B osales edukalt lugemisprogrammis “Loeme ennast Teletorni tippu”.4B klassi õpilastel õnnestus klassiga kokku lugeda 51 597 lehekülge, ühe õpilase kohta 2063 lehekülge, millega nad jõudsid esikolmikusse ja võisid tasuta Tallinna Teletorni külastuse, kus käisid lugemisprogrammi lõpuüritusel ja võitjate autasustamisel.
2022-05-20 4.v Õuesõpe Pääsküla raba
4.v Õuesõpe Pääsküla raba
2022-05-19 09:55 3B inglise keele tasemetöö
2022-05-18 11:00 4BC Inglise keele tasemetöö
2022-05-18 09:55 8AB Inglise keele tasemetöö
2022-05-18 08:55 5C inglise keele tasemetöö
2022-05-18 08:55 7BC Inglise keele tasemetöö
2022-05-17 14:00 11. klasside Tallinna ajaloo õppijad õppekäigul Tallinna raekojas